Bestuur

Toneelvereniging d' Elzegrippe

Welkom op onze website

Line Gabriëls

Voorzitster


Martine Voet

Secretaris

Ria Bergmans

Penningmeester

Birgit Van Aken

Bestuurslid


Sofie De Clercq

Bestuurslid


Luc Wyn

Bestuurslid

Marc Gabriëls

Afgevaardigde Opendoek

Lene Belmans

Bestuurslid